Protection of personal data

Your data is safe with us.

Ochrana osobních údajů

Jaké údaje zpracováváme

Společnost Euro-Jobs s.r.o., se sídlem Ruská 608/52a, 353 01 Mariánské Lázně, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, spisová značka 33155, zpracovává pro účel náboru nových zaměstnanců ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) následující osobní údaje:

  • Jméno
  • Příjmení
  • Email a/nebo
  • Telefon

Výše uvedené údaje zpracováváme u všech kandidátů, jelikož slouží pro jejich jednoznačnou identifikaci. Dále zpracováváme informace, které uchazeči uvádějí ve svých životopisech, na základě vlastního uvážení, jejich výčet není možné jednoznačně omezit, jelikož se mohou tyto u jednotlivých uchazečů lišit. V obecné rovině zpravidla dochází ke zpracování těchto údajů: jméno a přímení, titul, datum narození, fotografie, e-mail, telefon, oblast působení, praxe, vzdělání, občanství, jazykové dovednosti, absolvované kurzy, školení a certifikáty, znalosti a dovednosti, osobní zájmy.

Za jakým účelem a jak dlouho údaje zpracováváme

Osobní údaje výše vymezené zpracováváme pro účely náboru nových zaměstnanců společnosti Euro-Jobs s.r.o., tj. např. pro telefonický pohovor, zaslání pozvánky na pohovor, zaslání vyrozumění o výsledku výběrového řízení. Data uchováváme po dobu trvání výběrového řízení. Pokud kandidát poskytne souhlas, uchováváme osobní údaje ještě po dobu jednoho roku pro případ, že by profil kandidáta odpovídal jiné, nově otevřené pozici.

Jak osobní údaje chráníme

Ve společnosti Euro-Jobs s.r.o. máme zavedeny bezpečnostní a kontrolní mechanismy, zajišťující maximální možnou ochranu dat. Máme nastaveno řízení uživatelských přístupů, systém řízení práv a rolí, čímž zajišťujeme ochranu dat před neoprávněným přístupem. Veškeré osoby, které s osobními údaji kandidátů přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

Zpracování osobních údajů je prováděno pouze a jen společností Euro-Jobs s.r.o., tedy správcem osobních údajů.

Vaše práva na kontrolu a informace

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

V Mariánských Lázních dne 01.02.2020