Pro firmy nabízíme

Kvalitní výběr zaměstnanců, brigádníků apod.

Rozšiřujete provoz? Hledáte zaměstnance na přechodnou dobu? Potřebujete brigádníky? Nechcete navyšovat stavy kmenových zaměstnanců v nejistém období? Potřebujete jednorázově navýšit počet pracovníků v době dovolených, nemocí nebo při sezonním nárůstu zakázek?

Nejčastější dotazy

Dokážete nám zprostředkovat zaměstnance do kmene, nebo řešíte jen dočasné přidělení?

 • Vše dle individuální dohody, dokážeme samozřejmě poskytnout zaměstnance dlouhodobě, krátkodobě a dokonce i sezonně.

Zprostředkujete zaměstnání také ve firmách v zahraničí?

 • Ano, tento servis zajišťujeme formou spolupráce s agenturou v dané zemi. Například v Německu spolupracujeme s Franken Personal – Nürnberg, Caro Personal – Regensburg.

Jak často navštěvujete pracoviště zaměstnanců?

 • Máme koordinátory, kteří jsou s našimi zaměstnanci stále v kontaktu. Četnost návštěv na pracovišti se odvíjí podle dané pozice, podle požadavku na odbornost apod.
 • Provozovny navštěvujeme dle požadavku klienta.

Jste schopni zaměstnancům zajistit dopravu a ubytování?

 • Ano, dopravu zajišťujeme přímo našimi vozy a ubytování zajišťujeme v našich domech, které vlastníme a sami si je spravujeme. Bydlení má tak požadovanou kvalitu a naši zaměstnanci si užijí svou chvilku klidu s dostatkem soukromí.
 • Dále jsme schopni zajistit další servis, kterým je zapůjčení vozu na požadovanou dobu a bez omezení.

 

Výběr zaměstnanců

Výběr zaměstnanců ze zemí EU je prováděn na základě konkrétních požadavků klienta (například dosažené vzdělání, kvalifikace, praxe). Důraz je samozřejmě kladen na kvalifikaci a spolehlivost potencionálních zaměstnanců, stejně tak na morální a právní bezúhonnost.

Dále ověřujeme platnost dokladů a ostatních administrativních písemností, včetně dokladů o zdravotním stavu. S uchazečem je nejdříve veden prvotní telefonický (případně osobní) pohovor a vyplněn vstupní dotazník. Následně jsou vybraní zájemci pozváni na osobní pohovor, který je podrobně zaměřen na osobní charakteristiku uchazeče, jeho pracovní minulost (reference), délku předchozích pracovních poměrů, důvody odchodu z posledního zaměstnání, důvody evidence na Úřadu práce apod. Poslední částí výběru je zkouška z praktických dovedností a z jazykových znalostí.

 

Společnost Euro Jobs je držitelem platných povolení a certifikací.

Disponujeme povolením pro zaměstnávání osob ze států EU i mimo EU a pojištěním pro případ úpadku pracovní agentury.

 

Výhody pro firmy

 1. nemáte starosti s výběrem zaměstnanců, šetříme vám čas
 2. nulová mzdová a personální agenda
 3. nulové starosti s náborem sezonních zaměstnanců a brigádníků
 4. nulové náklady na držení zaměstnanců během období, kdy je snížen objem výroby
 5. nulové ohrožení renomé Vaší společnosti na lokálním trhu práce v důsledku sezonního najímání a propouštění zaměstnanců
 6. školíme pro Vás kompetentní kandidáty
 7. rychle vyměníme pracovníka v případě nenadálé události (nemoci, úrazu apod.)